Gizlilik ve Şartlar

İnternet Sitesi Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

a) www.davetiyeland.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten hak sahipleri ve sorumluları (Bundan böyle “Davetiyeland” olarak anılacaktır).

b)  www.davetiyeland.com  internet sitesi kullanıcısı (“Üye”)

c) www.davetiyeland.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin telif hak sahipleri ve her türlü diğer hak sahipleri. (“Tedarikçi”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu davetiyeland’ın sahip olduğu internet sitesi www.davetiyeland.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesi ve Tedarikçi şartları ile ürün sergilenme şartlarının belirlenmesi.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye,  www.davetiyeland.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Davetiyeland’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye www.davetiyeland.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.davetiyeland.com  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz, Sergilenen tüm ürün, resim ve videolar ile görsel metaryallerin 2. ve 3. telif hakkı sahiplerinin haklarına tecavüz edemez.

3.5 Tedarikçi ve üye www.davetiyeland.com internet sitesi üzerinden sergilenen ve satışa sunulan tüm ürünlerin www.davetiyeland.com tarafından belirlenen şekil ve başlıklar ile satışına ve sergilenmesine tedarik ettiği sürece ve aksini bildirene kadar izin vermiş sayılır.

3.6. Davetiyeland, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.davetiyeland.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Davetiyeland’a tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Davetiyeland’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Davetiyeland’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Davetiyeland’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Davetiyeland’ın hiçbir sorumluluğu yoktur. Davetiyeland her zaman tek taraflı olarak önceden bildirmeksizin sergilenen ürünleri silme hakkına sahiptir.

3.10.  Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Davetiyeland tarafından www.davetiyeland.com  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Davetiyeland kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Davetiyeland, üyenin www.davetiyeland.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Davetiyeland üzerinden satışa sunulan ürün marka ve hak sahipleri sergilenmenin ve arzın durdurulmasını talep etmeleri durumunda ivedilikle bahse konu ürün ve/veya ürünler tanıtımdan ve internet adresinden kaldırılacakdır.

3.14. Davetiyeland, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Davetiyeland’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Davetiyeland ve www.davetiyeland.com  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Davetiyeland web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Davetiyeland web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Davetiyeland, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.davetiyeland.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Davetiyeland, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üye ve tedarikçiler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Davetiyeland’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Davetiyeland, iş bu internet sitesi kullanım sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda davetiyeland@gmail e posta adresinden Davetiyeland’ a ulaşarak mail ve/veya SMS gönderim iptal talebini iletebilir. Üyenin talebi en geç 3 iş günü içinde işleme konularak, mail ve sms bilgilendirmesi durdurulur.

3.20 Sergilenen ürün marka ve kodları ile ilgili firma adresimizden ve/veya beyan edilen mail ve telefon noları ile bilgi istenildiği takdirde taraflara ürün marka ve kodları bildirilecektir. Alıcı müşterilere ürünler hakkında marka ve kod bilgileri beyan edilmiş sayılır.

3.21 www.davetiyeland.com hiçbir formunda veya bölgesinde kişilerden kredi kartı ve veya hesap bilgileri istemez bu bilgilerin paylaşımından doğacak zarar ve ziyanlardan davetiyeland mesul tutulamaz.

3.22 Digital ve web ortamında sergilenen ve bayilik yolu ile davetiyeland ile satışa sunulması için tarafımıza katalog ve digital resimlerin ulaşması ile aksi tarafımıza bildirilene kadar www.davetiyeland.com üzerinden sergilenmesi ve üretici firma tarafından satışına izin verilmiş sayılır.

3.24 www.davetiyeland.com internet adresi davetiyeland fiziksel satış ofisinin kullanımı için yayınlanmış olup, ödeme gerçekleştirilerek uzaktan online satış gerçekleştirme amacı ve hizmeti yoktur, ancak bu hakkı davetiyeland saklı tutar.

3.25 Sergilenen ürünler sadece hak sahibi olduğu tarafından beyan eden Erdem, Sedef, Armoni, İklim, Tescilli Marka ve aynı marka firmalarının farklı markalı ürünleri olup; ürün kodları site üzerinde yayınlanan stok kodlarının ilk 3 hanesini takip eden kodlardır, bahse konu ilk 3 rakam ürünün Tedarikçi tarafından tavsiye edilen 100 adet baskısız satış fiyatlarını bildirir. yeni ve önceden eklenen marka ürünlerinin markaları hakkında üye ve kullanıcılara talepleri doğrultusunda bilgi verilecek olup, tüm ürünler telif hakkı sahibi üretici firmalar ve yetkili bölge bayilerinden sağlanmaktadır.

3.26 Tedarikçi hak sahibi olduğu ürün ve görsellerin yayından ve www.davetiyeland.com internet sitesinden kaldırılmasını davetiyeland@gmail.com mail adresinden yazılı olarak istemesi durumunda ilgili ürün ve markaları 3 iş günü içinde www.davetiyeland.com internet sitesinden kaldırılır.

3.27 Üye ve/veya kullanıcı satın aldığı ürünün ayıplı olması durumunda sadece ürün iadesini isteme hakkına sahiptir, www.davetiyeland.com hiç bir suretle, doğacak diğer hak kayıplarından mesûl tutulamaz.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi internet sitesi kullanımını sonlandırdığı beyan etmesi veya Davetiyeland tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Davetiyeland üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Tedarikçi ve ürün hak sahiplerinin tarafımıza yazılı beyanları ve ürün tedariğini kesmeleri ile iptal olur.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Tedarikçi ve Üyenin, üyelik kaydı yapması, ürün satın alma formunu doldurması ve www.davetiyeland.com internet adresine erişimi ile üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Üretici firma ve tedarikçi ile iş akışından dolayı oluşan üretimler ile bu sözleşme beyan edilmiş ve aksi tedarikçi tarafında davetiyeland’a yazılı olarak beyan edilene kadar ürünlerin sergilenmesine izin ve bilgi verilmiş sayılır. İşbu Sözleşme üyenin üye olması ve tedarikçinin sipariş kabulünü üstlendiği anda ve www.davetiyeland.com internet adresini kullanması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.